image_alt

sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018

Nadrzędna kategoria: informacja publiczna
10. 05. 2019 13:10
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 10 maj 2019 13:10

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r. składające się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat,

3) zestawienia zmian w funduszu,

4) informacji dodatkowej,

5) załączników od nr 9 do nr 28.

Do pobrania: plik A, plik B