image_alt

ogłoszenia

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia
01. 02. 2019 09:17
Autorstwa: Ościłowski Marcin
Poprawiono: 26 luty 2019 11:26

KOMUNIKAT
Zarząd, Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i zaprasza do składania ofert na:
Trzyletnią dzierżawę słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Olsztyna"

 

Wadium: 2.000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert: najwyższa cena - 100%
Czas trwania dzierżawy: 01.03.2019-28.02.2022
Termin związania ofertą: 21 dniMateriały przetargowe można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej ZDZiT: www.zdzit.olsztyn.euw Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Tablica ogłoszeń” lub w wersji papierowej w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego w siedzibie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10 (pok. 204 lub 205).


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego w siedzibie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10 tel. 89 544 32 96 lub 89 544 32 93.
Oferty należy złożyć do dnia 15 lutego 2019r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Knosały 3/5 B, pok. nr 3.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2019r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie przy ul. Szrajbera 9/10.

 

WARUNKI PRZETARGU

załącznik nr 1 - Wykaz słupów ogłoszeniowych

załącznik nr 2 - Umowa dzierżawy

załącznik nr 3 - Wzór protokółu zdawczo odbiorczego

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

Wyniki przetargu

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia
30. 10. 2018 12:34
Autorstwa: Urszula Szulgo
Poprawiono: 05 listopad 2018 07:18

Podkategorie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 89 544 32 04

Zawiadomienia zarządu dróg, na podstawie art. 39 ust. 7a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r, nr 19, poz. 115 ze zm.), o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego zlokalizowanego w pasie drogowym.

Dostępna jest wyszukiwarka zawierająca zawiadomienia o wybudowanych i udostępnionych kanałach technologicznych. Wyszukiwarka dostępna jest na stronie http://www.ktech.uke.gov.pl/.