image_alt

KOMUNIKAT NR 11/2011 - Linia numer 29 do Bartążka!

13. 05. 2011 13:44
Autorstwa: Marta Bartoszewicz
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:16

 

Od 14.05 na prośby mieszkańców Bartążka trasa linii numer 29 została zmieniona. Kilka kursów autobusu będzie teraz dojeżdżało do Bartążka. W dni robocze i robocze wolne od nauki szkolnej będą to 4 kursy, w soboty i niedziele – 3.

Kursy do Bartąga oznaczone są literą „B”

Kursy do Rusi oznaczone są literą „R”

Kursy do Bartążka oznaczone są literą „C”

 

Linia 29 - Dni roboczealt

Linia 29 - Dni robocze wolne od nauki szkolnejalt

Linia 29 - Sobotyalt

Linia 29 - Niedziele i Świętaalt