image_alt

KOMUNIKAT NR 15/2011 Wydłużenie linii nr. 25

30. 05. 2011 14:27
Autorstwa: Marta Bartoszewicz
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:16

 

Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej po uruchomieniu pętli „Tęczowy Las” zlokalizowanej przy ul. Laszki,  oraz pętli „Witosa” zlokalizowanej przy ul. Janowicza.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie informuje, że w dniu 27.05.2011 r. w trakcie odbioru technicznego ul. Witosa oraz Płoskiego na pętlach autobusowych „Witosa” oraz „Tęczowy Las” stwierdzono brak wiat oraz pozostałych elementów infrastruktury przystankowej. Brak ten wynika z faktu, iż projekt tych ulic przygotowywany był w czasie, gdy nie było jeszcze Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Wówczas planowano, że pętle te będą miały jedynie funkcję techniczną (możliwość zawracania dla autobusów), a nie funkcję pasażerską. Tymczasem ZKM w Olsztynie chcąc wyjść naprzeciw potrzebom pasażerów wystosował prośbę o dostosowanie tych pętli do potrzeb pasażerów, tak by mogły one spełniać jednocześnie funkcje przystanków.

W związku z powyższym wydłużenie trasy linii nr 25 z pętli „Witosa” do pętli „Tęczowy Las” nastąpi po dostosowaniu pętli „Tęczowy Las” do w/w wymogów. Do momentu uzupełnienia infrastruktury na pętlach, przystankiem końcowym dla pasażerów linii 25 jest przystanek „Witosa” zlokalizowany na ul. Witosa, natomiast miejscem postojowym jest pętla „Witosa” zlokalizowana przy skrzyżowaniu ul. Witosa i Janowicza.

Do końca tego roku Zarząd Komunikacji Miejskiej nie planuje wydłużenia do pętli "Tęczowy Las" innych linii autobusowych, gdyż w bieżącym planie finansowym nie przewidziano środków na ten cel.