image_alt

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa chodnika na połączeniu działki 126-63/1 z działką 125-574/9 na Osiedlu Jaroty w Olsztynie

23. 08. 2017 10:56
Autorstwa: Wojciech Suchecki
Poprawiono: 23 sierpień 2017 10:56