image_alt

KOMUNIKAT NR 29/2011 Zmiana cen biletów komunikacji miejskiej

18. 07. 2011 13:10
Autorstwa: Marta Bartoszewicz
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:16

Szanowni Pasażerowie

Z dniem 30.07.2011 wchodzi w życie uchwała Rady Miasta zmieniająca ceny biletów.

 

 • Bilety miesięczne (sieciowe i liniowe) na lipiec, są ważne do końca miesiąca bez dopłat. 
 • Bilety wielodniowe (dobowe, 3-, 5-, 10-, 15-dniowe) będzie można na nich je%u017Adzić do końca obowiązywania terminu ich ważności. Nie trzeba do nich dokupywać dopłat, pod warunkiem, że zostaną skasowane najpó%u017Aniej 29.07.2011.

  Bilety skasowane po tym terminie, muszą mieć nowe nominały.

 • Bilety jednorazowe - po 30.07 bilety jednorazowe ze starymi nominałami będą ważne tylko wtedy, gdy razem z biletem DOPŁATĄ (szczegóły poniżej)

 • Bilety 10-przejazdowe - jako, że są to bilety jednorazowe, tylko kasowane "hurtowo" do nich także trzeba dokupić bilet DOPŁATĘ.

 

 

Od dnia 25.07.2011 r. można w punktach obsługi klienta ZKM zakupić bilety miesięczne oraz bilety DOPŁATY. Natomiast bilet 30 – dniowy (ważny następnego dnia od dnia zakupu) będzie można zakupić od dnia 29.07.2011 r.

 

Bilety DOPŁATY:

     Osoby, które po 29.07.2011 r. będą miały bilety (jednorazowe i 10 - przejazdowe) z nieaktualnymi cenami, mogą w punktach obsługi klienta ZKM uzupełnić różnicę między nominałem aktualnym a obowiązującym uprzednio, zakupując bilet DOPŁATĘ. Oba bilety – zasadniczy wraz z dopłatą – należy skasować bezpośrednio po wejściu do autobusu. Bilety DOPŁATY będzie można zakupić i wykorzystać do 30.09 2011 roku.

Nominały biletów DOPŁAT to: 0.25 zł. oraz 0.50 zł.

 

Nowości:

 • Bilet weekendowy
 • Bilet dużej rodziny
 • Bilet 30 – dniowy (ważny następnego dnia po zakupie)
 • Bilet aglomeracyjny – na jedną linie miejską i jedną podmiejską
 • Bilet aglomeracyjny okresowy, ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie.
 • Bilet aglomeracyjny na dwie linie (jedną miejską i jedną gminną)
 • Zlikwidowany zostaje bilet nocny (obowiązuje ten sam bilet co w ciągu dnia)
 • Opłata za bagaż zostaje zlikwidowana

 

TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE WYKONYWANE LOKALNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM.

Rodzaj biletu

Strefa*

Cena za bilet (zł)

I    Bilet jednorazowy:

 

Normalny

Ulgowy

1

w granicach Olsztyna, na liniach dziennych i nocnych lub na liniach gminnych
poza granicami Olsztyna, bez przekraczania granicy gmin

A lub B

2,90

1,45

2

aglomeracyjny, na jedną linie miejską i jedną linie gminną, wykraczającą
poza granice Olsztyna  (ważny 60 minut od skasowania) 

A B

4,00

2,00

II   Bilety wielokrotnego kasowania:

 

 

 

1

ważne na okaziciela, na wszystkie linie w Olsztynie lub na linie gminne poza granicami Olsztyna, bez przekraczania granicy gmin – na 10 przejazdów

A lub B

26,00

13,00

III  Bilety okresowe, wieloprzejazdowe (jednokrotnego kasowania) ważne na okaziciela,

     na określoną liczbę dni, na wszystkie linie w granicach administracyjnych Olsztyna:

 

 

 

1

dobowy miejski ważny 24 godziny od godziny kasowania

A

10,00

5,00

2

weekendowy ważny od piątku od godziny 15:00 do niedzieli do godziny 24:00

A

16,00

8,00

3

na 3 kolejne doby od dnia kasowania i od godziny kasowania

A

24,00

12,00

4

na 5 kolejnych dni od dnia kasowania

A

42,00

21,00

5

na 10 kolejnych dni od dnia kasowania

A

60,00

30,00

6

na 15 kolejnych dni od dnia kasowania

A

90,00

45,00

IV Bilety okresowe 

 

 

 

1

miesięczny lub 30–dniowy, imienny na jedną linię w Olsztynie lub w gminach poza granicami Olsztyna, bez przekraczania granicy gmin

A lub B

76,00

38,00

2

miesięczny lub 30–dniowy, imienny na dwie linie w Olsztynie

A

86,00

43,00

3

miesięczny lub 30–dniowy, imienny, aglomeracyjny na dwie linie –

jedna linia gminna jedna linia miejska

A B

86,00

43,00

4

miesięczny lub 30–dniowy, imienny na wszystkie linie w granicach Olsztyna

A

110,00

55,00

5

miesięczny lub 30–dniowy, na okaziciela na wszystkie linie w granicach Olsztyna

A

150,00

-

6

miesięczny lub 30–dniowy, imienny, aglomeracyjny na wszystkie linie miejskie
i gminne                     

A B

140,00

70,00

7

miesięczny dużej rodziny, ważny na wszystkie linie w granicach Olsztyna

A

-

140,00

8

imienny bilet okresowy 3–miesięczny (tzw. socjalny) dla emerytów i rencistów, którym przysługują ulgowe bilety okresowe, ważny na wszystkie linie w granicach Olsztyna

A

-

140,00

 

*objaśnienie do tabeli w mapce poniżej

alt*linia sezonowa kursuje od kwietnia do pa%u017Adziernika

 

Uwaga:

 • W gminach ościennych (na wszystkich przystankach) obowiązuje bilet aglomeracyjny (przy przekraczaniu granicy gmin). Dotyczy to także pasażerów z Wadąga i Bartąga, którzy do tej pory korzystali z taryfy miejskiej. 
 • Dopuszcza się korzystanie z biletu okresowego liniowego na innych liniach (niż opisane na legitymacji) jeżeli ich trasa pokrywa się (przejazd tymi samymi ulicami, zatrzymywanie na tych samych przystankach).

 

Bilet dużej rodziny:

    Aby ubiegać się o bilet miesięczny dużej rodziny należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie wypełniony i podpisany wniosek. Można go pobrać tu  alt,  w siedzibie ZKM w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i lub w Punktach Obsługi Klienta.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Podpisane zdjęcia (jeżeli wniosek składany jest po raz pierwszy).
 2. Kopie dowodów tożsamości w przypadku rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Kopie legitymacji szkolnych w przypadku dzieci w wieku szkolnym.
 4. Kopie aktów urodzenia w przypadku dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
 5. W przypadku rodzin zastępczych kopię postanowienia sądu lub umowy z Prezydentem o ustanowienie rodziny zastępczej.
 6. W przypadku rodzinnych domów dziecka odpowiednie zaświadczenie MOPS lub rodzinnego domu dziecka.

Podczas składania wniosku należy okazać oryginały wymienionych dokumentów i określić w którym z Punktów Obsługi Klienta zostaną odebrane bilety miesięczne dużej rodziny.

Alternatywnie, zamiast dokumentów wymienionych wyżej, status dużej rodziny może zostać potwierdzony na wymienionym wyżej wniosku przez MOPS lub stosownym zaświadczeniem wydanym przez MOPS zawierającym imiona i nazwiska członków rodziny oraz daty ich urodzenia.

Wniosek o wydanie biletu dużej rodziny rozpatrywany jest w terminie 7 dni od jego złożenia wraz z załącznikami.

Bliższe informacje pod nr telefonu (89) 537 22 13

 

Adresy Punktów Obsługi Klienta ZKM:

1.     Centrum, Al. Piłsudskiego

2.     Dworzec PKS, ul. Partyzantów

3.     Kortowo,  ul. Warszawska – przystanek „Uniwersytet – Rektorat”

4.     Jaroty, ul. Wilczyńskiego – przystanek  „Krasickiego – Wilczyńskiego” 

5.     Nagórki ul. Barcza  – pętla autobusowa „Nagórki”,