image_alt

KOMUNIKAT NR 55/2011 Zwolnienia i ulgi w komunikacji miejskiej

23. 11. 2011 12:33
Autorstwa: Marta Bartoszewicz
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:16

Dnia 1.12 .2011 wejdzie w życie uchwała Rady Miasta w sprawie ustanowienia uprawnień, zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie.

 Najważniejsze zmiany:
 - 50% ulgi dla osób pobierających stały lub czasowy zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  (do tej pory nie było żadnych zniżek dla najbiedniejszych mieszkańców miasta)
 -  50% ulgi dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotychczas osoby te je%u017Adziły na normalnych biletach, poza niewidomymi i niedowidzącymi, oraz osobami z niepełnosprawnością ruchową – dla tych dwóch grup została utrzymana 100% ulga)
 -  brak ulgi dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności
 -  bilet okresowy 3 miesięczny przysługuje tylko osobom pobierającym stały lub okresowy zasiłek z MOPS w Olsztynie

 W przypadku osób niepełnosprawnych:
- w stopniu umiarkowanym
- niepełnosprawnych z grupy II
- niepełnosprawnych z grupy III
podczas przejazdu środkami komunikacji miejskiej honorowane będą tylko dokumenty wystawione przez ZUS
i Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Uprawnienia osób z niepełnosprawnością do zwolnień i ulg za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie (w granicach administracyjnych miasta)

Grupa osób

z niepełnosprawnością

    Przyczyna

    niepełnosprawności

   Kto wydał
   decyzję/
   oświadczenie/
   zaświadczenie

  Ulga

     Rodzaj dokumentu

  Inwalidzi  wojenni

 

  nie dotyczy

 

 ZUS

 

100%

 

    książeczka inwalidy wojennego

 

  Inwalidzi wojskowi

    powstałe podczas            odbywania zasadniczej
    służby wojskowej    

ZUS

100%

   książeczka inwalidy wojskowego

   Osoby represjonowane              niezdolne do pracy

 

nie dotyczy

 

ZUS

 

100%

   legitymacja osoby  represjonowanej                  mającej prawo do renty inwalidzkiej

   Osoby całkowicie                        niezdolne do pracy                      i samodzielnej egzystencji

bez względu na
 przyczynę

 ZUS

100%

  dokument stwierdzający całkowitą                    niezdolność do pracy i samodzielnej                 egzystencji wydany przez uprawniony             organ RP

   Osoby niepełnosprawne            w stopniu znacznym

bez względu na przyczynę

   Zespół ds. Orzekania

   o Niepełnosprawności

100%

  dokument stwierdzający znaczny                     stopień niepełnosprawności

   Inwalidzi

   I grupy

bez względu na przyczynę

inne

100%

  orzeczenie stwierdzające                                 inwalidztwo I grupy

  Osoby całkowicie                       niezdolne do pracy 

stan narządu wzroku

ZUS

     100%

  dokument stwierdzający całkowitą                     niezdolność do pracy ze względu                     na stan narządu wzroku

  Osoby całkowicie                       niezdolne do pracy 

stan narządu ruchu

ZUS

     100%

  dokument stwierdzający całkowitą                     niezdolność do pracy ze względu                     na stan narządu ruchu

  Osoby całkowicie                       niezdolne do pracy 

pozostali

 ZUS

50%

  dokument stwierdzający całkowitą                     niezdolność do pracy

   Osoby niepełnosprawne            w stopniu umiarkowanym

   stan narządu wzroku

   (symbol 04-O)

  Zespół ds. Orzekania    o Niepełnosprawności

100%

 

  dokument stwierdzający umiarkowany             stopień niepełnosprawności ze względu           na stan narządu wzroku (symbol 04 - O)

 

   Osoby niepełnosprawne            w stopniu umiarkowanym

   stan narządu ruchu         (symbol 05-R)

  Zespół ds. Orzekania    o Niepełnosprawności

100%

   dokument stwierdzający  umiarkowany            stopień    niepełnosprawności ze względu        na stan narządu ruchu (symbol 05 - R)

   Osoby niepełnosprawne            w stopniu umiarkowanym

   pozostali (symbole:        01-U, 02 - P, 03 - L,        06 - E, 07 - S, 08 - T,      09 - M, 10 - N, 11 - I)

   Zespół ds. Orzekania   o Niepełnosprawności

50%

  dokument stwierdzający umiarkowany             stopień niepełnosprawności

   Inwalidzi II grupy

   stan narządu wzroku

ZUS

100%

  dokument stwierdzający inwalidztwo               II grupy ze względu na stan narządu wzroku

   Inwalidzi II grupy

   stan narządu ruchu

ZUS

100%

  dokument stwierdzający inwalidztwo                II grupy ze względu na stan narządu ruchu

   Inwalidzi II grupy

pozostali

ZUS

50%

   dokument stwierdzający inwalidztwo                II grupy

   Osoby częściowo                      niezdolne do pracy

bez względu na przyczynę

ZUS

     50%

   legitymacja rencisty (nie dotyczy                        osób otrzymujących renty rodzinne)

   Osoby niepełnosprawne            w stopniu lekkim

      bez względu na                 przyczynę

    Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności

   brak ulgi

 nie dotyczy

   Inwalidzi III grupy

bez względu na przyczynę

ZUS

50%

  legitymacja rencisty (nie dotyczy osób               otrzymujących renty rodzine)

   Dzieci i młodzież                          z niepełnosprawności                do 24 roku życia

 

   bez względu na przyczynę

- szkoła,

- lub Zespół ds.

  Orzekania

  o Niepełnosprawności,

- lub placówka

  opiekuńczo –

  wychowawcza,

- lub  ośrodek

  rehabilitacyjno

  -wychowawczy,

  ośrodek terapii

  lub opieki

  zdrowotnej

100%

 - legitymacja szkolna lub przedszkolna                dziecka niepełnosprawnego,

 - lub ważne orzeczenie

 - lub ważna legitymacja osoby                             niepełnosprawnej, która nie ukończyła              16 roku życia;

 - lub imienne  zaświadczenie wydane                przez przedszkole, placówkę opiekuńczo -     wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno -         wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki         zdrowotnej, uprawniające do przejazdu           z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu       do placówki (lub odwrotnie), która wystawiła   zaświadczenie, w godzinach jej otwarcia         określonych w zaświadczeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany zostały przygotowane po konsultacjach ze następującymi środowiskami osób niepełnosprawnych w Olsztynie:
- Rada Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie,
- Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego w Olsztynie.

 

Uchwała nrXVI/ 234/11 została jednogłośnie przegłosowana w dn. 26.10.2011, podczas sesji Rady Miasta Olsztyna.

Pobierz treść załącznika do uchwały RM 234/11  Załącznik do uchwały RM.pdf