image_alt

Aukcja na najem powierzchni handlowych położonych w MHT "Zatorzanka" i na targowiskach miejskich w Olsztynie 08.11.2017 r.

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia
08. 11. 2017 12:35
Autorstwa: Agata Gąsiorowska
Poprawiono: 08 listopad 2017 12:35