image_alt

aukcje na najem powierzchni handlowych położonych w MHT „Zatorzanka” i na targowiskach miejskich

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia
22. 05. 2017 11:21
Autorstwa: Agata Gąsiorowska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:56
Aukcja na najem powierzchni handlowych położonych w MHT „Zatorzanka” i na targowiskach miejskich w Olsztynie

Ogłoszenie o aukcji 
Warunki aukcji