image_alt

Wieloletnia umowa wykonawcza nr PP.4004/1/2012 (umowa z MPK Olsztyn Sp. z o.o.)

Nadrzędna kategoria: rejestry umów
11. 03. 2013 14:12
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 14 październik 2019 08:05

Wieloletnia umowa wykonawcza nr PP.4004/1/2012 o powierzeniu podmiotowi wewnętrznemu Gminy Olsztyn wykonywania zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i gmin sąsiednich, z którymi Gmina Olsztyn zawarła stosowne porozumienia, zawarta w Olsztynie, w dniu 28.12.2012 r. pomiędzy Gminą Olsztyn a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Olsztynie Sp. z o.o.

Udzielona informacja została ograniczona w związku z faktem, iż przedmiotowa umowa w części zawiera tajemnicę przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pó%u017An. zm.) w części dotyczącej zapisów § 12 umowy oraz załączników 4b, 4c, 4d i 4e stanowiących jej integralną część.

umowa.pdf

załącznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

załącznik nr 3.pdf

załącznik nr 4a.pdf

załącznik nr 5.pdf

załącznik nr 6.pdf

załącznik nr 7.pdf

załącznik nr 8.pdf

załącznik nr 9.pdf

załącznik nr 10.pdf

załącznik nr 11.pdf

załącznik nr 12.pdf

załącznik nr 14.pdf

załącznik nr 15.pdf

załącznik nr 16.pdf

załącznik nr 17.pdf
aneks_nr_1.pdf
aneks_nr_2.pdf
aneks_nr_3.pdf
aneks_nr_4.pdf
aneks_nr_5.pdf
aneks_nr_6.pdf
aneks_nr_7.pdf
aneks_nr_8.pdf
aneks_nr_9.pdf