image_alt

Umowa nr NZ.272.12.2013 zawarta w trybie przetargu nieograniczonego (umowa z konsorcjum: KDD Dariusz Gackowski oraz Blue Line Sp. z o.o.)

Nadrzędna kategoria: rejestry umów
30. 04. 2015 09:24
Autorstwa: Administrator
Poprawiono: 11 lipiec 2018 09:25

Umowa nr NZ.272.12.2013 zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pó%u017An. zmianami) w dniu 17.04.2013 r. w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn a konsorcjum firm: KDD Dariusz Gackowski, ul. S. Walasiewiczówny 5, 86-032 Niemcz oraz Blue Line Sp. z o.o w Warszawie Oddział w Łańcucie, Podzwierzyniec 78, 37-100 Łańcut na świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach nadzorowanych przez Gminę Olsztyn, na całym obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie miasta Olsztyna i gmin ościennych, z którymi miasto Olsztyn podpisało stosowne porozumienia.

umowa.pdf

załącznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

załącznik nr 3.pdf

załącznik nr 4.pdf

załącznik nr 4a.pdf

załącznik nr 5.pdf

załącznik nr 6.pdf

załącznik nr 7.pdf

załącznik nr 8.pdf

załącznik nr 9.pdf

załącznik nr 9a.pdf

załącznik nr 10.pdf

załącznik nr 11.pdf

aneks nr 1.pdf
aneks nr 2.pdf
aneks nr 3.pdf
aneks nr 4.pdf
aneks nr 5.pdf
aneks nr 6.pdf
aneks nr 7.pdf