image_alt

Wieloletnia umowa wykonawcza nr KP.500.16.2015 (umowa z MPK Olsztyn Sp. z o.o.)

Nadrzędna kategoria: rejestry umów
08. 03. 2016 10:59
Autorstwa: Maciej Rosinski
Poprawiono: 31 lipiec 2019 07:13

Wieloletnia umowa wykonawcza nr KP.500.16.2015 zawarta w Olsztynie w dniu 05.11.2015 r. pomiędzy Gminą Olsztyn a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Olsztynie Sp. z o.o. na powierzenie świadczenia usług komunikacji miejskiej w Olsztynie w zakresie przewozów tramwajowych w latach 2015-2027.


Udzielona informacja została ograniczona w związku z faktem, iż przedmiotowa umowa w części zawiera tajemnicę przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pó%u017An. zm.) w części dotyczącej zapisów § 12 umowy oraz załączników 4b, 4c, 4d i 4e stanowiących jej integralną część.

umowa.pdf

załącznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

załącznik nr 3.pdf

załącznik nr 4a.pdf

załącznik nr 5.pdf

załącznik nr 6.pdf

załącznik nr 7.pdf

załącznik nr 8.pdf

załącznik nr 9.pdf

załącznik nr 9.1.pdf

załącznik nr 10.pdf

załącznik nr 11.pdf

załącznik nr 12.pdf

załącznik nr 13.pdf

załącznik nr 14.pdf

załącznik nr 15.pdf
aneks_nr_1.pdf
aneks_nr_2.pdf
aneks_nr_3.pdf
aneks_nr_4.pdf
aneks_nr_5.pdf
aneks_nr_6.pdf
aneks_nr_7.pdf
aneks_nr_8.pdf
aneks_nr_9.pdf