image_alt

Umowa nr 2530.32.2015 zawarta w trybie przetargu nieograniczonego (umowa z konsorcjum: METEOR Sp. z o.o. oraz IREX-3 Sp. z o.o.)

Nadrzędna kategoria: rejestry umów
08. 03. 2016 11:35
Autorstwa: Maciej Rosinski
Poprawiono: 31 styczeń 2019 10:05

Umowa nr 2530.32.2015 zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) w Olsztynie w dniu 03.10.2015 r. pomiędzy Gminą Olsztyn a konsorcjum METEOR Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Farna 2 oraz IREX-3 Sp. z o.o., ul. Sądowa 18, 41-605 Świętochłowice na świadczenie usług komunikacji miejkiej w Olsztynie w zakresie przewozów autobusowych w latach 2015-2025.

umowa.pdf

załącznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

załącznik nr 3.pdf

załącznik nr 4.pdf

załącznik nr 5.pdf

załącznik nr 6.pdf

załącznik nr 7.pdf

załącznik nr 8.pdf

załącznik nr 9.pdf

załącznik nr 9.1.pdf

załącznik nr 10.pdf

załącznik nr 11.pdf

załącznik nr 13.pdf

załącznik nr 14.pdf

rysunek nr 1.pdf

rysunek nr 2.pdf

Aneks nr 1.pdf

Aneks nr 2.pdf

Aneks nr 3.pdf

Aneks nr 4.pdf

Aneks nr 5.pdf

Aneks nr 6.pdf

Aneks nr 7.pdf