image_alt

Ewidencja wskazanych elementów infrastruktury na terenie miasta Olsztyna

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
11. 06. 2018 10:59
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 19 czerwiec 2018 12:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ewidencja wskazanych elementów infrastruktury na terenie miasta Olsztyna

Znak sprawy: NP.2521.26.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY