image_alt

Wykonanie odwodnienia liniowego na ciągach pieszych w Parku Jakubowo

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 11. 2018 10:48
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 14 listopad 2018 12:38

Wykonanie odwodnienia liniowego na ciągach pieszych w Parku Jakubowo

znak sprawy: NP.2520.48.2018

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania