image_alt

Posortowanie materiałów kamiennych na placu składowym przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z wywozem i utylizacją odpadów

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
11. 04. 2019 13:30
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 19 kwiecień 2019 13:15

Posortowanie materiałów kamiennych na placu składowym przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z wywozem i utylizacją odpadów

znak sprawy NP.2520.29.2019

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty