image_alt

Uszczelnienie świetlików i naprawa pokrycia dachu w budynku MHT Zatorzanka – II postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
02. 05. 2019 14:28
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 22 maj 2019 07:52

Uszczelnienie świetlików i naprawa pokrycia dachu w budynku MHT Zatorzanka 

– II postępowanie

Znak sprawy: NP.2521.31.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA