image_alt

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rzeką Łyną przy ul. ks. Tadeusza Borkowskiego/Obrońców Tobruku w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 05. 2019 13:05
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 03 czerwiec 2019 13:52

 

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rzeką Łyną przy ul. ks. Tadeusza Borkowskiego/Obrońców Tobruku w Olsztynie

znak sprawy: NP.2520.34.2019

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania