image_alt

Budowa oświetlenia ciągu pieszego i schodów między ul. Sikorskiego, Jarocką w Olsztynie - etap 1

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
09. 10. 2015 08:37
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 09:19

Budowa oświetlenia ciągu pieszego i schodów między ulicami Sikorskiego, Jarocką i Okólną
w Olsztynie - etap I

NP.2520.66.2015 Ogłoszenie o zamówieniu

NP.2520.66.2015 Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia