image_alt

WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU PN. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W JAKUBOWIE”

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
10. 12. 2015 11:03
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 09:19

WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU
PN. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W JAKUBOWIE” 

 

NP.2520.101.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NP.2520.101.1.2015 WYJASNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

NP.2520.101.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty