image_alt

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Kontynuacja budowy turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek "

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
10. 12. 2015 13:01
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 09:19

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.

„Kontynuacja budowy turystyczno-rekreacyjnego

ciągu ścieżek rowerowych

łączących tereny

Jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta”

 

Znak sprawy: NP.2520.102.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NP.2520.102.2015 WYJASNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

NP.2520.102.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty