image_alt

Aktualizacja dokumentacji projektowej: Budowa przejścia ze schodami przy ul.Elbląskiej –Os.Mazurskie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
31. 05. 2016 10:28
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 09:19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

KTÓREGO WARTOŚ%u0106 NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

„Aktualizacja dokumentacji projektowej: 

Budowa przejścia ze schodami
przy ul. Elbląskiej - Osiedle Mazurskie”

Znak sprawy: NP.2520.33.2016

 

NP.2520.33.2016 Ogłoszenie o zamówieniu

 

NP.2520.33.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY