image_alt

„Projekt budowy oświetlenia odcinków ulic Letniej i Wiosennej wraz ze skrzyżowaniem ul. Letniej ...

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
12. 08. 2016 10:00
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 17 sierpień 2017 09:19

„Projekt budowy oświetlenia odcinków ulic Letniej i Wiosennej
wraz ze skrzyżowaniem
ulicy Letniej z ulicą Zientary Malewskiej i ulicą Tracką”

NP.2520.42.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI W POSTACI GRAFICZNEJ

NP.2521.42.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY