image_alt

Kompleksowe uporządkowanie materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania ZDZIT

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 07. 2017 12:56
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 17 sierpień 2017 09:19


Kompleksowe uporządkowanie materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

znak sprawy: NP.2520.43.2017


Zaproszenie do złożenia oferty

Odpowied%u017A na pytanie Wykonawcy

Modyfikacja formularza ofertowego oraz zmiana terminu składania ofert

Uwaga: termin składania ofert 02.08.2017 r. godz. 10.00

Zmiana zapisów umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty