image_alt

Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztyn w 2017 r. - II postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
21. 09. 2017 10:56
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 26 październik 2017 11:51

„Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych na terenach placów zabaw zlokalizowanych

na terenie Gminy Olsztyn w 2017 r.” - II postępowanie

 

Znak sprawy: NP.2521.73.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

SIWZ

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

04.10.2017 r 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY