image_alt

Dostawa i montaż urządzeń siłowych, urządzeń typu street workout, urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie Olsztyna z elementami zagospodarowanie terenu oraz wykonania nawierzchni pod urządzeniami

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
19. 04. 2018 08:58
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 20 lipiec 2018 13:48

„Dostawa i montaż urządzeń siłowych, urządzeń typu street workout, urządzeń zabawowych dla dzieci

na terenie Olsztyna
z elementami zagospodarowanie terenu oraz wykonania nawierzchni pod urządzeniami”

                                                        

Znak sprawy: NP.2521.9.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 SIWZ 

 

WYJAŚNIENIA SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach

Kosztorysy oferowe - po zmianach

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 UWAGA !

ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT

na dzień 9.05.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY