image_alt

Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
20. 05. 2019 12:08
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 14 czerwiec 2019 11:26

„Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów”

Znak sprawy: NP.2521.30.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SIWZ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA