image_alt

Dostawa wraz z ustawieniem donic granitowych na terenie Starego Miasta w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 06. 2019 12:16
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 10 lipiec 2019 13:14

Dostawa wraz z ustawieniem donic granitowych na terenie Starego Miasta w Olsztynie

znak sprawy: NP.2521.32.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania