image_alt

Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów - II postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 06. 2019 09:50
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 04 lipiec 2019 11:30

„Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów”

Znak sprawy: NP.2521.40.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania