image_alt

Doposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
04. 07. 2019 12:21
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 23 lipiec 2019 14:21

Dzieci i seniorzy razem – plac zabaw i biblioteka łączą pokolenia.
Doposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa”

znak sprawy: NP.2521.43.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postepowania