image_alt

Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów - III postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
05. 07. 2019 13:12
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 23 lipiec 2019 09:08

Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów

Znak sprawy: NP.2521.49.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania