image_alt

Dostawa wraz z ustawieniem donic granitowych na terenie Starego Miasta w Olsztynie II

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
16. 07. 2019 12:56
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 10 wrzesień 2019 12:43

Dostawa wraz z ustawieniem donic granitowych na terenie Starego Miasta w Olsztynie

Znak sprawy: NP.2521.53.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty