image_alt

Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów - IV postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
23. 07. 2019 14:43
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 07 sierpień 2019 08:40

„Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów”

Znak sprawy: NP.2521.58.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA