image_alt

Doposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa - II postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 07. 2019 14:11
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 07 sierpień 2019 10:26

Dzieci i seniorzy razem – plac zabaw i biblioteka łączą pokolenia.
Doposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa.

Znak sprawy: NP.2521.60.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA