image_alt

Dzieci i seniorzy razem – plac zabaw i biblioteka łączą pokolenia. Doposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa III postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
09. 08. 2019 09:46
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 20 sierpień 2019 11:34

Dzieci i seniorzy razem – plac zabaw i biblioteka łączą pokolenia.
Doposażenie placu zabaw przy ul. Zamenhofa.” - III POSTĘPOWANIE

Znak sprawy: NP.2521.67.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA