image_alt

Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów - VI postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
10. 09. 2019 14:03
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 08 październik 2019 13:51

„Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów” - VI postępowanie

znak sprawy: NP.2521.76.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia SIWZ

Wyjaśnienia SIWZ_2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty