image_alt

Dostawa 75 sztuk donic betonowych wraz z ich ustawieniem na terenie miasta Olsztyna.

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
09. 05. 2014 12:35
Autorstwa: Wojciech Suchecki
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:18