image_alt

Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości zimowej na terenie m. Olsztyna w latach 2015 - 2018

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
24. 07. 2015 12:14
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:22

Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości zimowej na terenie miasta Olsztyna w sezonach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.84.2015

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.84.2015 TED

SIWZ NP. 2521.84.2015

NP.2521.84.1.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty