image_alt

Dostawa woreczków biodegradowalnych na psie odchody na potrzeby ZDZiT w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
13. 11. 2015 12:59
Autorstwa: Magda Jeleniewska
Poprawiono: 17 sierpień 2017 08:23

DOSTAWA WORECZKÓW BIODEGRADOWALNYCH NA PSIE ODCHODY NA POTRZEBY PARKU CENTRALNEGO ORAZ NA POTRZEBY POZOSTAŁYCH TERENÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDZIT W OLSZTYNIE

Ogłoszenie o zamówieniu NP.2521.137.2015

SIWZ NP.2521.137.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.137.2.2015