image_alt

Remont chodnika przy ul. Białostockiej w Olsztynie – etap V.2

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
14. 09. 2017 13:59
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 05 październik 2017 10:26

 

Remont chodnika przy ul. Białostockiej w Olsztynie – etap V.2

Znak sprawy: NP.2521.70.2017

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Informacja u unieważnieniu postępowania