image_alt

Przebudowa drogi w ciągu ul. J. Iwaszkiewicza w Olsztynie w zakresie chodnika na odcinku od ul. K. I. Gałczyńskiego do ul. E. Martuszewskiego

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
08. 02. 2018 08:16
Autorstwa: Wojciech Suchecki
Poprawiono: 20 marzec 2018 13:32