image_alt

Przebudowa placu zabaw i siłowni pod chmurką w Parku Jakubowo w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
09. 03. 2018 12:41
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 28 marzec 2018 13:04

 

„Przebudowa placu zabaw i siłowni

pod chmurką w Parku Jakubowo w Olsztynie”

Znak sprawy: NP.2521.3.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

SIWZ

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA