image_alt

Budowa chodnika wzdłuż ul. Zientary Malewskiej na odcinku od ul. Zimowej do ul. Trackiej – Etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
06. 04. 2018 14:09
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 11 maj 2018 13:25

 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Zientary Malewskiej

na odcinku od ul. Zimowej do ul. Trackiej – Etap I

Znak sprawy: NP.2521.7.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga: Termin składania ofert: 25.04.2018 godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty