image_alt

Budowa ciągu spacerowo-rowerowego na osiedlu Jaroty (Kanta - Mroza) – etap II

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
25. 05. 2018 12:24
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 15 czerwiec 2018 13:29

Budowa ciągu spacerowo-rowerowego na osiedlu Jaroty (Kanta - Mroza) – etap II

Znak sprawy: NP.2521.17.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty