image_alt

Przebudowa placu zabaw i siłowni pod chmurką w Parku Jakubowo w Olsztynie - III postępowanie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
14. 06. 2018 09:21
Autorstwa: Lucyna Brejnak
Poprawiono: 24 wrzesień 2018 11:25

„Przebudowa placu zabaw i siłowni

pod chmurką w Parku Jakubowo w Olsztynie” - III postępowanie

Znak sprawy: NP.2521.23.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY