image_alt

Profilowanie nawierzchni gruntowych oraz ścinanie i uzupełnianie poboczy na terenach administrowanych przez ZDZiT

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
09. 07. 2018 11:50
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 24 sierpień 2018 13:31

Profilowanie nawierzchni gruntowych oraz ścinanie i uzupełnianie poboczy

na terenach administrowanych przez Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Znak sprawy: NP.2521.24.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja SIWZ

Infromacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NP.2521.24.2018