image_alt

Remont ulicy Rymkiewicza w Olsztynie - etap I (kontynuacja)

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
13. 07. 2018 14:02
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 31 lipiec 2018 12:59

 

Remont ulicy Rymkiewicza w Olsztynie - etap I (kontynuacja)

znak sprawy: NP.2521.31.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania