image_alt

Budowa przejścia ze schodami przy ulicy Elbląskiej – Osiedle Mazurskie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
13. 07. 2018 14:23
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 03 sierpień 2018 12:43

 

Budowa przejścia ze schodami przy ulicy Elbląskiej
– Osiedle Mazurskie

Znak sprawy: NP.2521.32.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty