image_alt

Budowa miejsc postojowych przy ul. Gębika na osiedlu Pieczewo - etap I

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
12. 09. 2018 14:10
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 18 październik 2018 13:25

 

Budowa miejsc postojowych przy ul. Gębika na osiedlu Pieczewo - etap I

Znak sprawy: NP.2521.42.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty