image_alt

Budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz schodów terenowych między ul. Sikorskiego a ul. Jarocką w Olsztynie

Nadrzędna kategoria: zamówienia publiczne
19. 09. 2018 14:03
Autorstwa: Ewa Gołębiewska-Maciąg
Poprawiono: 12 październik 2018 09:52

 

Budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz schodów terenowych

między ul. Sikorskiego a ul. Jarocką w Olsztynie

znak sprawy: NP.2521.44.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty